pracujeme na zdravšej budúcnosti

Firemná kultúra v praxi

Najväčším bohatstvom firmy sú talentovaní ľudia, zapálení pre svoju prácu, ktorí poznajú ciele a smerovanie firmy. Každý rok organizujeme osobné CARE BIG stretnutia s generálnym riaditeľom, počas ktorých sa rozprávame o našej firemnej kultúre, cieľoch a úspechoch firmy, ale aj o iných témach, ktoré zaujímajú našich zamestnancov. Každý z nás sa môže spolupodieľať na dianí vo firme cez rolu CARE BIG ambasádora a komunikovať potreby a očakávania priamo na manažment. Počas korona krízy sme osobné stretnutia nahradili virtuálnymi. Tento rok nás "pozval na kávu" Ján Gordulič a pozreli sme sa na našu prácu jeho satirickými očami.

Fotka

TOP 100

Ako zdolať osemtisícovku?

Peter Hámor, horolezec, ktorý pokoril všetky osemtisícovky sveta prišiel o tom porozprávať našim kolegom počas podujatia TOP 100.

Kde počas výstupov hľadal motiváciu a silu vydržať až do konca? A ako zdolával jeden z najťažších štítov sveta, Annapurnu? Jeho rozprávanie bolo inšpiráciou ako sa vysporiadať s náročnými úlohami a dosiahnuť stanovené ciele.

care big

Príbehy našich kolegov