pracujeme na zdravšej budúcnosti
Fotka Srdce ikona

Fascinuje ma zlepšovanie procesov

Ing. Gabriel Gajdoš, CIO (IT riaditeľ)

Najväčšia výzva je pre mňa prinášať do našej praxe čo najviac technológií na úrovni doby. Projekt Digitálny doktor je nepochybne významným prvkom aj našej stratégie digitalizácie. Jediný papier, ktorý v procese naozaj potrebujeme, je etiketa s čiarovým kódom, ktorou je na mieste odberu označená vzorka biologického materiálu.

Pridajte sa k viac ako 1 000 naším spokojným zamestnancom. Uvedomujeme si hodnotu našich ľudí a preto ich motivujeme a...

Pracujeme s najmodernejšími technológiami v oblasti laboratórnej diagnostiky. Poskytujeme možnosti kariérneho rastu...

Vieme že študenti a absolventi potrebujú získať prax, aby mohli svoj potenciál využiť naplno. Preto s nimi pracujeme...

Vieme že za každou vzorkou sa skrýva človek.
S týmto vedomím pristupujeme ku každému pacientovi, klientovi aj kolegovi...